Monday, September 12, 2022

Aiza Othman - 25,000.00 Tunai


 LP Aiza Othman - 25,000.00 Tunai

Tahun : 1991

1.25,000.00 Tunai.

2.Ku Ingin Bebas

3.

4.Semakin Jauh Semakin Rindu

5.Semakin Jauh Semakin Rindu ( Instrumental )

6.Senja Di Melaka

7.Warkah Bisu Buat Mu

8.

9.

10.Warkah Bisu Buat Mu( Instrumental )

No comments: