Wednesday, March 13, 2013

V Sarangabani & J Hana.

V Sarangabani & J Hana - KAU SHORHA HATI KU - iringan : Orkes Vinnoli - MMR 6029.

Muka 1
1.Kau Shorga Hatiku.- V Sarangabani.
2.Hanya Engkau Lah Sayang.- V Sarangabani & J Hana.

Muka 2
1.Kasih Tak Berulang Lagi - V Sarangabani.
2.Cinta Manis Ku -  V Sarangabani.

No comments: