Monday, January 14, 2013

A B Jaafar & The Tornadoes

dari EP Kesah Pak Tani

Lagunya.

Tiada kata Sa-Indah Rasa
Kesah Pak Tani
Biar-Lah Aku Kechewa
Do'a Perwira

No comments: