Thursday, February 09, 2012

Rahim Jamil & Sabariah Yunus iringan The Wander Boys ( MREP 1318 )

Rahim Jamil & Sabariah Yunus iringan The Wander Boys - SALAH PANDANG.
Lagu2nya adalah :
01.Salah Pandang - Ciptaan: Rahim Jamil , Senikata : Azizah Yunus.
02.Jangan Cemburu - Gubahan The Wander Boys
03.Ka-Taman Ria - Gubahan The Wander Boys
04. Se hidup Semati- Gubahan The Wander Boys

No comments: