Friday, December 03, 2010

M Osman , Kamsiah M Ali & The Clans TK 1014M Osman & The Clans menampilkan Kamsiah M Ali Johan Bintang Radio Pulau Pinang 1963.
EP TK 1014
1.Dendang Seloka - Kamsiah M Ali
2.Membina Chinra
3. Sayang Selintas - Kamsiah M Ali
4. Menchipta Shorga

210310..1

No comments: