Sunday, September 28, 2008

J Sham bersama The Wonderes EP MMI RE 121026

4 lagu dalam EP ini
J Sham - Patah Hati
02.Terima Kaseh
J Sham & Norlela Nasir - Joget Memikat
04.Khayalan Mesra

No comments: